Gap messenger
Download

‏سیب‌زمینی رو هم میشه آب‌پز کرد، هم سرخ کرد، هم چیپس کرد، هم ودکا کرد و کلا توی هر غذایی هم بریزی، هیچ مشکلی نداره.
واقعا به قیافه نیست، به اراده‌ست.

@Fatuity

11 August 2018 | 01:30