Gap messenger
Download

حس آدم‌هایی که به ما اعتماد می‌کنند شبیه پرنده‌ای زیبا است که روزی تصمیم می‌گیرد ما را امتحان کند. او قمار می‌کند و بر شانه‌مان می‌نشیند. او به دستان ما پناه می‌آورد تا ببیند آیا متعلق به ما است یا نه؟ در گیرودارِ این امتحان کردن ممکن است نابود شود، چون زندگی‌اش در دستان ما است.
پرنده‌ای که ریسک می‌کند و به ما اجازه می‌دهد زندگی‌اش را در دست بگیریم. آدم‌ها اعتماد می‌کنند چون احتمالاً ما را دوست دارند. اعتماد کردن کار سختی است و سخت‌تر از همه داشتنِ جانِ پرنده‌ای در دست است. مواظب پرنده‌هایی که ما را انتخاب کرده‌اند باشیم ، قمار کرده‌اند.
#تیکه‌هایی_از_یک_کل_منسجم
#پاراگراف

1 September 2023 | 04:31