Gap messenger
Download

#پاسخ_به_سوالات

سوال: سلام آیا اگر بدانیم امام جماعت عادت به دروغ گویی دارد شرط عدالت از او ساقط میشود و دیگر نباید در نماز به اقتدا کرد؟

پاسخ: سلام علیکم. اگر زیاد دروغ بگوید عدالت ساقط است ولی غالبا قابل احراز نیست چه بسا شما گمان یا توهم میکنید دروغ است یا توریه باشد, ظاهر مسلمان را باید حمل به صحت کرد.

✅سوالات خود را از طریق سامانه زیر ارسال نمایید

https://digiform.ir/ayatollahaminestefta

10 January 2022 | 03:57