Gap messenger
Download

وزیر دادگستری در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب ‌و ‌کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط:

سامانه CODR برای خریدهای اینترنتی مردم اطمینان ‌آفرینی می ‌کند

وزیر دادگستری در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) این سامانه را سبب اطمینان ‌آفرینی برای خرید‌های اینترنتی مردم دانست.

https://ecommerce.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&&siteid=1&pageid=127&newsview=493

12 March 2022 | 04:58