Gap messenger
Download

روزگاری نو

🌿 بهاران از کجاست که روح روییدن و سبزشدن ناگاه در تن خاک مرده پدید می‌آید؟ و از کجاست که روح شکفتن ناگاه از تن چوب خشک چندین برگ‌های سبز و شکوفه‌های سفید و آبی و زرد و سرخ بر می‌آورد؟

🌱 بهاران رازدار رستاخیز پس از مرگ است و قبرستان‌ها مزارعی هستند که در آن‌ها بذر مردگان افشانده‌اند و جسم تا نمیرد کجا رستاخیر پذیرد ؟

🌸 این‌بار انقلاب ربیع و انقلاب صیام به هم برافتاده‌اند تا آن یکی هسته جسم را بشکافد و این یکی هسته جان را و زندگان از بطن مردگان سر برآورند.

🪴 با بهاران روزی نو می‌رسد و ما هم‌چنان چشم به راه روزگاری نو. اکنون که جهان و جهانیان مرده‌اند، آیا وقت آن نرسیده است که مسیحای موعود سر رسد؟ و یحی الارض بعد موتها…

#سیدمرتضی_آوینی
کتاب #آغازی_بر_یک_پایان


🌹 عید نوروز بر شما عزیزان مبارک باد.

#امام_رضا (ع)
#عید_نوروز

• ┈ • • ✿ 🌸 ✿ • • ┈ •
https://eitaa.com/joinchat/1323302929C6b7efd9dbc
• ┈ • • ✿ 🌸 ✿ • • ┈ •

21 March 2023 | 01:19