Gap messenger
Download

🔹 مراسم پر فیض دعای کمیل 🔹
🔰 سخنران : حضرت استاد حاج آقای درایتی
🔸 موضوع : شرح فرازهایی از دعای کمیل
🕰 همزمان با نماز مغرب و عشاء

22 December 2022 | 04:14