Gap messenger
Download

معرفی کتاب فرنگیس 🌱

کتاب «فرنگیس» خاطرات فرنگیس حیدرپور زن شجاع کرمانشاهی و از شخصیت های برجسته دوران جنگ تحمیلی را روایت می‌کند.
کتاب با کودکی فرنگیس آغاز می‌شود، دورانی که به دور از سایه‌ی جنگ اما زیر سایه‌ی فقر و محرومیت روایت می‌شود.
روایت زمانی به اوج خود نزدیک می‌شود که روستای او با شروع جنگ مورد هجوم عراقی‌ها قرار می‌گیرد و فرنگیس وقتی برای تهیه آذوقه از پناهگاه دور می‌شود با دو سرباز عراقی مواجه شده و یکی را می‌کشد و دیگری را به اسارت می‌گیرد.
اما این پایان ماجرا نیست،‌ این کتاب تمامی خاطرات سال‌های جنگ گرفته تا سال‌‌های بعد از پیروزی را از زبان فرنگیس روایت می‌کند.

#معرفی_کتاب_شهدا 🕊🌱
#خاطرات_فرنگیس_حیدرپور 🕊🌱

@daroshohada17

26 November 2022 | 08:36