Gap messenger
Download

مدیرعامل پیام‌رسان گپ: طرح مجلس برای فضای مجازی به ضرر پلتفرم‌های ایرانی است

🔻مهدی انجیدنی معتقد است اگر افراد قانون‌گذار در کشور ما، قوانین این کشورها را مطالعه کرده و بر اساس استانداردهای بین‌المللی به وضع قوانین بپردازند دیگر کسی نمی‌تواند به آن‌ها ایرادی بگیرد.
🔹مشروح مصاحبه با دیجیاتو را در http://yun.ir/c4piwf بخوانید.

7 25 July 2021 | 12:59