Gap messenger
Download

27 اردیبهشت که روز ارتباطات و روابط عمومی نام دارد تداعی کننده اهمیت و نقش روز افزون این دانش است که با به خدمت گرفتن هنر و تخصص به قلب تپنده شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف تبدیل شده است.
امروزه موفقیت و تاثیرگذاری نهادها و سازمان‌ها بدون فعالیت اثر بخش روابط عمومی دور از ذهن می باشد.
روز جهانـــی ارتباطــات و روابط عمومی گرامی باد.

2 17 May 2021 | 11:15