Gap messenger
Download

کی از مهمترین عامل های موثر بر سئو سایت، بازدید کنندگان سایت هستند شما باید راه های مناسبی برای افزایش بازدید سایت خود در پیش بگیرید.

این عامل هم در افزایش رتبه سایت شما و هم نگهداری آن تاثیر گذار است.بازدید کنندگان و تراکنش های آنها از مسائل مهمی است که موتورهای جستجو مخصوصا موتور جستجوی گوگل به آن اهمیت می دهد.

گوگل به تعداد بازدید کنندگان وب سایت شما اهمیت می دهد. به بازدیدکنندگانی که دو مرتبه به وب سایت شما سر میزنند اهمیت می دهد.
https://bestwebland.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/

13 March 2019 | 10:02