Gap messenger
Download

🔻کانال مدرسه در ایتا راه اندازی شد
👌مدرسه دخترانه قرآنی بهشت قرآن
https://eitaa.com/joinchat/780337659C5371506c7e

🌸خوش آمدید


سلام واحترام با توجه به تقاضای شما خانواده های بهشتی مبنی بر انتقال کانال به ایتا
این امر محقق شد و از این پس کانال بهشت قرآن را در ایتا دنبال کنید

✅

20 August 2023 | 01:31