Gap messenger
Download

به گزارش روابط عمومی سازمان مپ ، شهردار شهر کاشان به همراه شهرداران شهرهای آران بیدگل،ابوزید اباد،نوش آباد و مدیر عامل شرکت بازیافت شهر کاشان از فعالیت های سازمان مپ بازدید نمودند.
در این بازدید معاون فنی و اجرایی سازمان مپ شهرداری مشهد گزارش کاملی از فعالیتهای صورت گرفته در سازمان مپ شهر مشهد ارائه نمودند .
علی آدینه نیا در این گزارش عنوان کرد،کارخانه تولید کود کمپوست در سال 1375 به بهره برداری رسیده است که در آنالیزهای اولیه حدود 60 تا 70 درصد زباله شهر مشهد را پسماندهای آلی تشکیل میدادند و به همین جهت اولین استراتژی های این سازمان تولید کود کمپوست در شهر مشهد بوده است .وی در ادامه افزود شهروندان مشهدی با 13 درصد تفکیک زباله در مبدا رتبه اول را در کشور دارا می باشند که این سازمان نیز با ارائه خدمات متنوع و بکار گیری روشهای مختلف اقدام به جمع آوری پسماندهای خشک شهروندان مینماید.
وی در ادامه به جمع آوری پسماندهای بیمارستانی ،جمع آوری خاک و نخاله های ساختمانی ، استحصال گاز از محل دفن زباله ها و تولید برق از گاز محل دفن ،همکاری با جایکا ، آموزش های شهروندی و ملی و بین المللی و نیز روشهای دفن و دفع زباله و طرح های آتی در زمینه هوشمند سازی جمع آوری پسماندهای خشک شهر مشهد اشاره نمود.
در پایان نیز اعضای هیئت مدیره شرکت بازیافت پسماند منطقه کاشان ، آران و بیدگل از مجتمع صنعتی بازیافت شماره یک سازمان مپ شهرداری مشهد بازدید نمودند.

17 January 2019 | 03:16