Gap messenger
Download

بازديد هيئت اصفهاني از سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند ، هيئتي متشكل از معاون فني و عمراني فرمانداري اصفهان ، رئيس شوراي اسلامي شهر بهارستان اصفهان و اعضاي هيئت مديره شركت مديريت پسماند شهرداري هاي شرق شهرستان اصفهان در روز جمعه هجدهم آبان ماه ازمجموعه سازمان مديريت پسماند بازديد نمودند .
مهندس موسوي معاون فني و عمراني فرمانداري اصفعان در پايان اين بازديد ، شهر مشهد را به لحاظ مديريت پسماند نسبت به ساير شهرهاي كشور سرآمد دانسته وبيان داشت در مقايسه با شهرهايي كه قبلا از آنها بازديد داشته ام همچون اصفهان ، تبريز و شهرهاي شمالي كشور، مشهد در سطح بالاتري قرار گرفته است .ايشان همچنين اظهار داشتند استفاده مديرت پسماند مشهد از بخش خصوصي در بسياري از حوزه ها ميتواند الگوي مناسبي براي ساير شهرهاي كشور باشد . مهندس موسوي در پايان به كارخانه بازيافت كاغذ اشاره نموده وگفتند كه بسيار مورد توجه شان قرار گرفته است و عمل بازيافت در اين كارخانه را تحسين كردند .
اين هيئت در ادامه اظهار اميدواري كردند كه انشالله در آينده اي نزديك شهر مشهد را الگوي خود قرار داده و در حل معضل پسماند در شهرهاي شرقي شهرستان اصفهان با استفاده از تجارب سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد پيش خواهند رفت .

10 November 2018 | 11:20