Gap messenger
Download

🔶 مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران با ارایه گزارشی از تحقق بیش از صد در صدی اهداف در شاخص های تسهیلاتی مجموعه خود در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
👇👇
https://mskb.ir/v5

@bankmaskan

25 October 2022 | 01:51