Gap messenger
Download

.
چقدر در برابر عظمت خلقت خداوند، حقیرم!
این نتیجه بازدید بیست دقیقه‌ای از "افلاک‌نمای خیام نیشابوری" بود.
پروژه‌ای که با آخرین تکنولوژی روز، شبیه‌سازی و توصیف علم نجوم را در ایران و در شهر نیشابور میسر کرده است. تفسیر و توصیف آسمانها!
حتما اگر به نیشابور سفر کردید، علاوه بر بازدید از جلوه‌های تاریخی، وقتی برای دیدن این پروژه فناورانه نجومی بگذارید، مطمئنم لذت خواهید برد.
از سازمان فضایی ایران خواهم خواست که برای ترویج دانش نجوم آماتوری از این #کار_خوب حمایت کند.
@azarijahromi

7 August 2019 | 02:53