بسم الله الرحمن الرحیم
*جریان سیاسی دجالی را بشناسیم*
قسمت ۲
♨⁩ تغییر حب به بغض
در روایتی از امام رضا(ع) آمده است که شدیدترین فتنه دجال برای شیعیان، جابجایی حب و بغض آنهاست! آنقدر که با اولیاء خدا دشمنی کنند و به دشمن خدا حب بورزند (وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۷۹). بزرگترین فتنه ای که امروز دشمن می تواند ایجاد کند، تغییر حب به بغض است! اول تلاش برای کم کردن حب به امام(ره) و رهبری و خوبان؛ و بعد، برعکس کردن احساس مردم تا جایی که نسبت به خوبان بغض پیدا کنند!

♨⁩ القاء بغض نسبت به مؤمنین
پیامبر(ص) به اصحاب فرمودند از همزات شیطان به خدا پناه ببرید... همزات یعنی القاء بغض نسبت به ما اهل بیت، در دل شما! گفتند چگونه ممکن است به شما بغض بورزیم وقتی جایگاه شما را نزد خدا می دانیم؟! فرمودند: به واسطه بغض به دوستان ما و دوستی با دشمنان ما. (بحارالأنوار، ج۶۰، ص۲۰۴) کسانی که ادعای حب اهل البیت(ع) دارند اما در دلشان به مؤمنین بغض دارند، در مسیر فتنه گری های جریان دجالی افتاده اند!

♨⁩ ترویج سیاست جنگلی به جای سیاست حبی
سیاست دو جور بیشتر نیست: سیاست حبی و سیاست غیر حبی. سیاست حبی یعنی حب به حق؛ یعنی حب به الله، اهل البیت(ع) و مؤمنین. در سیاست حبی، حتی اگر کسی در پایین ترین درجه ایمان است اما نسبت به خوبان حب دارد، مورد احترام است و دیگران بر او صبر می کنند تا هدایت شود. سیاست حبی، سیاست عدل و احسان است و هر سیاستی غیر از این، سیاست مکارانه دجالی است و اخلاق وحشیانه جنگلی دارد.

#جریان_سیاسی_دجالی
#آرمانشهرمهدوی
@armanshahrmahdavi_ir

۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۴:۳۰