Gap messenger
Download

📺 #فیلم
🚩به بهانه ی «تهمت تحصیلات!»

♦در اولین #مناظره انتخابات 1400 حواشی بسیار بود. یکی از اولین این حواشی زیر سوال بردن تحصیلات و سواد سید ابراهیم #رئیسی توسط محسن #مهرعلیزاده بود.
📣جدای از بحث اصلی که شخصی به خودش اجازه می دهد تحصیلات حوزوی را سطح پایین و ناکارآمد بخواند(که از این قشر این بی ادبی ها مسبوق به سابقه است!) باید به این مورد توجه کرد که این نشانه ترس از رقیب و دست انداختن به هر چیزی است که شاید اینها را از غرق شدن نجات دهد.
🔍غافل از اینکه ملت شریف ایران باهوش تر از این حرف هاست و دیگر نمی گذارد شما #تَکرار شوید!


🔗کانال #عمارگراف
http://Gap.im/Ammargraph_ir

6 June 2021 | 06:45