Gap messenger
Download

✅انقلاب اسلامی در فضای مجازی/جهاد تبیین رمز عاقبت بخیری این روزهای انقلابی‌ها پس از جنگ ترکیبی شناختی

✍سید علیرضا آل داود

⭕️۴۴ سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشت. چهارمین سال چهل سال دوم که با نقشه راهی بسیار دقیق با اهداف ایجاد تمدن نوین اسلامی و ظهور همراه شد.همان بیانیه گام دوم انقلاب که آنگونه که شایسته بود اجرایی نشد.

⭕️امام خمینی(ره) از سال 42 تا 57 با شبکه های اجتماعی و ارتباطی مسجد، حسینیه، تکیه، هیئت و با ابزارهای انتقال پیام آن روز مانند نوار کاست، اعلامیه، روزنامه ها و نشریات طراحی شده توسط شبکه مردمی روشنگری را در برابر تیر، ترکش، تانک، ساواک و انواع و اقسام تهدیدات نرم، سخت و نیمه سخت به جد دنبال کردند تا انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 با اتکال به خداوند و آگاهی جمعی قشر سفید و خاکستری جامعه با شعارهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید.

⭕️از سال ۵۷ تا ۱۴۰۰ انواع و اقسام توطئه ها و فشارها برای ساقط کردن این نظام الهی توسط دشمنان خارجی و جریان نفوذ-تحریف داخلی طراحی شد، اما جنسِ توطئه های دو دهه اخیر کاملا متفاوت از توطئه ها و خباثت ها بود، نفوذ موریانه وار با ابزاری تعاملی، هوشمند، ذائقه ساز، جذاب، بستر جنگ شناختی ادراکی ترکیبی به نام فضای سایبر-مجاز که در کنار فرصت های بی نظیر خود، تهدیدات بیشماری هم برای ما ساخت که نمونه‌اش را در ۱۵۰ روز گذشته تجربه کردیم.

⭕️آمریکایی های تحقیر شده، شکست خورده و رو به افول و از دَر توسط مردم بیرون انداخته شده با انواع و اقسام دیوانگی ها در برابر ایران اسلامی قرار گرفتند، اما از پنجره فضای مجازی یله، رها و ول با کمک موریانه های نفوذی و فسیل های خسته از انقلاب به کشور بازگشتند.

⭕️حال در این شرایط طبق بیانیه گام دوم انقلاب باید بستر اینترنت آمریکایی بی‌بند و بار، رها که بستر اخبار جعلی و مایوس کننده است و آن منتج به حصر تبلیغاتی کشور شده را بشکنیم و این نخستین و ریشه ای ترین #جهاد_امید با قدم اول یعنی استقرار انقلاب اسلامی در فضای مجازی با استقلال در حوزه های زیرساختی، سرویس و خدمات، تولید محتوای امیدوار کننده و تربیت انسان رسانه های مجهز شده به سلاح سواد، تربیت و مهارت رسانه‌ای است.

✅انسان رسانه هایی که با #جهاد_تبیین هدفشان با ساختن رسانه های تمدن ساز اینست که در برابر این نزاع تمدنی قرار گرفته و با

10 February 2023 | 11:46