Gap messenger
Download

🔷سید علیرضا آل‌داود در نشست تخصصی بررسی متاورس:
💠تا زاویه دیدمان منطبق بر هویت، فرهنگ و حکمرانی الهی که در یک نزاع تمدنی که اکنون به لبه خود رسیده و تبدیل به جنگ ترکیبی شده است، نباشد، هر چه بیاید فقط آسیب‌هایش نصیب ما می‌شود. ما می‌توانیم سه نوع دید داشته باشیم، یک دید نگاه فناوری‌هراسانه است که فقط آن را آسیب‌زا دانسته و راهکار برخورد با آن، فیلتر کردن است. نگاه دیگر فناوری‌شیفته است که همه‌اش فرصت است و تجویزش رهاسازی است، مانند فضای ول در کشورمان که در هیچ جای دنیا به این صورت دیده نمی‌شود. دید سوم قابلیت‌محور است که آیا ما می‌توانیم در جمهوری اسلامی و جهان مقاومت، متاورس خودمان را داشته باشیم؟ بله. آیا ما می‌توانیم از آن سو آدم‌های اروپایی هم بیاوریم؟ خیر. چون یکی از مسائل مهم در اتحادیه اروپا این است که اسلام به عنوان فرهنگ مغایر با فرهنگ اروپایی است. شما می‌توانید پلتفرمی بسازید که اسلام را گسترش دهد. اگر نتوانند جلوی شما را بگیرند قرائت‌های انحرافی از اسلام می‌سازد و نهایتاً می‌شود داعش.

@aledavood

8 January 2023 | 07:49