Gap messenger
Download

✔مکاتبه جدید برای آغاز فرآیند تخصیص سهام 20 هزار کد معاملاتی گشان انجام شد

🔰به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده، مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام گفت:طی مکاتبات ماه گذشته که با شرکت سپرده گذاری مرکزی درخصوص بررسی آخرین وضعیت 32 هزار سهامدار گشان که هنوز سهام به آنها تخصیص نیافته، موارد متعددی مشاهده شد.

🔹حمید روح بخش افزود: در وهله اول مشاهده شد که بیش از 15هزار کد معاملاتی تاکنون اقدامی برای سجامی شدن انجام نداده اند و بدینوسیله از این عزیزان درخواست می شود برای تخصیص سهام حتماً فرآیند سجامی شدن را با مراجعه به سایت http://sejam.ir دراسرع وقت آغاز و تا مرحله نهایی اقدامات را به سرانجام رسانند .

🔹وی ادامه داد:در طبقه بعدی مشاهده شد که بیش از 5 هزار کد معاملاتی اقدامات اولیه برای سجامی شدن را انجام داده اند، اما مراحل را تا نهایی شدن فرآیند سجامی طی نکرده اند و در مراحل مختلف متوقف شده و نیاز به پیگیری از سامانه سجام دارد.

🔹مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام خاطرنشان ساخت: بدینوسیله از این عزیزان در خواست می شود به سامانه سجام مراجعه کرده و از نوع نقص مطلع شده و برای رفع نقص اقدام کنند .

🔹روح بخش اظهار داشت: دراین لیست در حدود 12 هزار کد معاملاتی مراحل سجامی شدن را کامل طی کرده اند که طی مکاتبه شهریور ماه، میزان مالکیت هر کد معاملاتی به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام شد. 

🔹شایان ذکر است: بواسطه فرصت برگزاری مجامع شرکت های بورسی تا پایان شهریور ماه 99 و بالا بودن ترافیک فعالیت های شرکت سپرده گذاری مرکزی در فصل مجامع، امیدواریم در دو هفته ابتدایی مهر ماه سهام حدود 12 هزار نفر از سهامداران گشان به کد معاملاتی شان تخصیص یابد.

🔹همچنین مکاتبه جدید برای آغاز فرآیند تخصیص سهام 20 هزار کد معاملاتی گشان انجام شد که اثر بخش بودن آن نیاز به طی شدن کامل فرآیند سجامی توسط سهامداران گرامی است.
@adminpadideco

1 October 2020 | 10:25