Gap messenger
Download

بانک جهانی از رشد۴.۷٪ اقتصاد ایران و کسب جایگاه ۱۵کشورهای دارای بیشترین رشد اقتصادی خبر داد. بانک مرکزی نیز تورم نقطه‌ای تولیدکننده اردیبهشت را ۳۲.۴٪ و نزولی اعلام کرده، ارز وارد کانال ۴۰هزار شده و قیمت مسکن و خودرو ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داشته.
روندها مثبت و متفاوت باتبلیغات سیاه است.

✍علی نادری

#خوش_خبر
#خودتحقیرنباشیم

🆘 @Roshangari_ir

10 June 2023 | 02:32