Gap messenger
Download

🚨 سناریوی تکراری تقطیع سخنان علیرضا پناهیان توسط رسانه‌های سعودی و بی‌بی‌سی‌چی‌ها

الف) علیرضا پناهیان در گفتگو با فارس + فیلم:

"رأی‌گیری و انتخابات بیشتر از این که بخواهد جامعه ما را آباد کند، می‌تواند جهان را آزاد کند. چون یک قوم برجسته و قوی مثل ملت ایران، اگر از حضور در رأی‌گیری‌ها و در امتحان انتخابات، سربلند بیرون بیاید و این سربلندی در انتخاباتشان نهادینه شود، کافی است برای اینکه حضرت ظهور کنند و آن قوم را الگو قرار دهند و این معنا را در سراسر جهان گسترش دهند."

ب) آنچه رسانه‌های سعودی و بی‌بی‌سی‌چی‌ها منتشر کردند:

"اگر ملت ایران از انتخابات سربلند بیرون بیایید، کافی است برای اینکه امام زمان ظهور کند."

ج) دو عبارتی که بی‌بی‌سی‌چی‌ها به طور خاص حذف کردند:

👈🏼 "و این سربلندی در انتخاباتشان «نهادینه» شود."

یعنی اگر مردم به جایی برسند که از اسارت رسانه و فریب رسانه‌های نفاق آلود آزاد شوند، و قدرت تشخیص صحیح سیاسی پیدا کنند، حضرت ظهور خواهد کرد زیرا دیگر توسط مردم غریب و تنها رها نخواهد شد.

👈🏼 "آن قوم را الگو قرار قرار دهند و این معنا در سراسر جهان گسترش دهند"

یعنی اگر مردم ایران بتوانند، الگویی موفق از نهادینه شدن انتخاب صحیح و اثر آن در اداره کشور را به جهان نشان دهند، این تفکر و الگو در جهان گسترش می‌یابد.

📎 لینک متن و فیلم کامل مصاحبه با فارس: http://fna.ir/n5lb

@Panahian_ir

1 April 2021 | 04:11