Gap messenger
Download

💡احساس رها شدن و وصل شدن به خدای رها تجربه من بود بعد از شنیدن این مباحث

📌همراه با نظرات شما | دربارۀ سخنرانی «آخرین گام رهایی»

💬 مبحث "رهایی" ماه محرم حقیقتا یکی از موثرترین بحث های استاد برای من بود. احساس رها شدن و وصل شدن به خدای رها فوق العاده ترین احساسی است که به صورت خودآگاه بعد از پیگیری این ده جلسه از سخنرانی ها تجربه کردم. وسواس های فکریم در نماز کاهش پیدا کرده و بدون صرف انرژی زیاد با تمرکز بیشتر نماز می خوانم. قبلا اینطور تصور می‌کردم که خداوند دربند دستوراتی است که وضع کرده و بنابراین ببخشش خطا را در چارچوب قواعد می‌دانستم اما الان فهمیدم که خدا از قید همه قیدها رهاست و اگر بخواهد بنده خطاکاری را که حقیقتا توبه کار است می بخشد مانند یک نوزاد تازه متولد شده چون خدا رهاست و هر کاری بخواهد انجام می دهد بدون پرسیدن نظر افراد بخیل. همین طرز فکر باعث می‌شود بخشش خدا را باور کنم و رها بشوم از هر چی ناامیدی. باعث می‌شود امیدم شعله ور بشود و نماز را با عشق بخوانم.
خدایا ممنونتم که رهایی و دوست داری من را رها ببینی استاد ممنونم که من را به باور رهایی رساندید (بله)

👤محدثه، ۳۹ ساله، تهران، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، شاغل در شرکت دانش بنیان

📩 نظرات‌تان را برای @panahian_admin ارسال کنید.

☀ پرونده ویژه «آخرین گام رهایی» http://panahian.ir/post/7957

#آخرین_گام_رهایی #نظرات

✅ کانال رسمی علیرضا پناهیان/ عضو شوید 👇
http://eitaa.com/joinchat/653459456C219897ad4f
@Panahiian_ir

14 August 2023 | 04:30