Gap messenger
Download

🔸 ریشۀ مشکلاتمان این است که مساجدمان محل تمرین «زندگی جمعی» نیست

📌 آخرین گام رهایی–ج۱۱(پایانی)

🔘 هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم نمی‌تواند همۀ کارها را سامان بدهد

🔘 دولت باید از بسیاری کارها کنار برود و کار را به گروه‌های مردمی بسپارد

🔘 مردم‌سالاری یعنی مردم در همۀ امور، سالار باشند و این بدون زندگی جمعی محقق نمی‌شود

🔘 کانون زندگی جمعی «مسجد» است

🔘 مسجدها را فتح کنید و در آن زندگی جمعی را تمرین کنید

👈 ادامۀ متن در و صوت جلسه در http://panahian.ir/post/7992

🚩 دانشگاه امام صادق(ع) - ۱۴۰۲/۰۵/۰۶
#آخرین_گام_رهایی
@Panahiian_ir

14 August 2023 | 04:22