Gap messenger
Download

📣 ماه تلاوت قرآن

🔸 رهبر انقلاب: با حالت روزه‌داری یا حالت نورانیتِ ناشی از روزه‌داری، در شبها و نیمه شبها تلاوت قرآن، انس با قرآن، مخاطب خدا قرار گرفتن، لذت دیگری و معنای دیگری دارد. چیزی که انسان در چنین تلاوتی از قرآن فرا میگیرد، در حال متعارف و معمول نمیتواند به چنین تلاوتی دسترسی پیدا کند.

⭐️ #بهار_معنویت

💻 http://Farsi.Khamenei.ir

3 April 2023 | 07:12