Gap messenger
Download

که «در هر تحوّلی، روی این نقاط قوّت باید تکیه کرد، آنها را باید افزایش داد، نقاط قوّت را باید برجسته‌تر کرد و گسترده‌تر کرد، امّا در کنار اینها نقاط ضعفی هم وجود دارد. تحوّل، ناظر به تغییر نقاط ضعف است.» ۱۴۰۲/۱/۱

🔺 در عرصه‌های حکمرانی و سبک زندگی باید تحول انجام بگیرد
نکته‌ی دیگر اینکه تحوّل در چه عرصه‌هایی باید انجام بگیرد؟ به طور کلی تحول باید «در همه‌ی بخشهای اداری کشور و بخشهای حکمرانی کشور و همچنین در بخشهایی از سبک زندگی عمومی» ۱۴۰۰/۲/۲۱ انجام بگیرد که برخی از این بخشها اقتصادی، برخی فرهنگی و برخی اجتماعی‌اند. برای تحول باید کارهای زیر را انجام داد:

۱. در مسائل اقتصادی باید «مدیریّتها و فعّالیّتهای اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپریم... بخشهای مهمّ اقتصاد باید در اختیار مردم باشد... دولت تصدّی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند.»۱۴۰۲/۱/۱

۲. در مسئله‌ی نفت باید «بند ناف اقتصاد کشور را از نفت قطع کنیم؛ یعنی بتوانیم اقتصادِ بدون نفت را به وجود بیاوریم.» ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

۳. برای علاج تحریمها «بعضی از کشورهایی که تحریم شدند، وابستگی خودشان را به دلار قطع کردند، وضعشان بهتر شد... این کار را ما هم باید بکنیم.» ۱۴۰۲/۱/۱

۴. در مسئله‌ی مهار تورم «ما به رشد اقتصادی سریع و مستمر احتیاج داریم... مهار تورّم متوقّف است به افزایش تولید و افزایش تولید، دست مردم است؛ اگر چنانچه مردم اقدام کنند، همّت کنند، این کار عملی است.» ۱۴۰۲/۱/۱

۵ . در بخش قانون‌گذاری «گاهی در قانون بودجه‌ی سالانه در مجلس، هزینه‌های قطعی تصویب میشود و درآمدهای غیر قطعی در مقابل آن قرار داده میشود؛ که این منجر میشود به کسری بودجه.» ۱۴۰۲/۱/۱ لذا باید «در زمینه‌ی بودجه‌بندی‌های دولتی، دولت و مجلس بودجه را جوری ببندند که به معنای واقعی کلمه ناظر به موضوع، ناظر به مسئله، ناظر به عملکرد باشد؛ به تعبیری «بودجه‌‌ی عملیّاتی» [باشد].» ۱۳۹۹/۳/۱۴

۶. در مسئله‌ی نظام آموزشی باید «آموزشهای دانشگاهی و دبیرستانی را، حتّی دبستانی را، آموزشهای عمقی قرار بدهیم؛ عمقی، کاربردی، نه صرفاً حفظی؛ درسها و بحثهای فایده‌محور را مطرح بکنید.» ۱۳۹۹/۳/۱۴

۷. در مسئله‌ی آسیبهای اجتماعی مانند «مسئله‌ی تأمین عدالت، یا حلّ قطعی مشکلاتی مثل اعتیاد... یا در زمینه‌ی مسائل خانواده به معنای واقعی کلمه باید تحوّل ایجادکنیم.» ۱۳۹۹/۳/۱۴

🔍 ادامه👇

2 April 2023 | 06:08