Gap messenger
Download

🔹دکتر طهرانچی در شورای دانشگاه آزاد اسلامی بر شعار جدید دانشگاه تأکید کرد

🔺 «دانشگاه آزاد اسلامی ، بسترساز تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین»

🔻رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر تغییر شعار دانشگاه گفت:

🔸علم بدون کاربست موجب رویگردانی مردم از آموزش‌پذیری می‌شود. بنابراین باید در این زمینه برنامه ریزی بسیار انجام داد. مهارت‌پایه کردن آموزش نیز از اهمیت بسیار برخوردار است. این موضوع باید توسط واحدهای دانشگاهی اجرایی شود. درواقع مهارت‌پایه کردن آموزش همان طرح پویش دانشگاه است که باید اجرایی شده و دانشکده‌های مهارت و کارآفرینی در این زمینه تلاش کنند.

🔸نگاه جدید دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه آموزش‌های مهارتی است، معاون آموزشی در واحدها از این پس معاون آموزشی و مهارتی خواهد بود و معاون سما نیز به عنوان معاون امور مدارس فعالیت می‌کند. همچنین لازم است واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی درخواست رشته را برمبنای آمایش درونی و بیرونی مطرح و پیگیری کنند.

🔸در این دانشگاه رشته‌های مهارتی با تکیه بر سند آمایش راه‌اندازی می‌شود؛ چرا که شعار دانشگاه «دانشگاه آزاد اسلامی ، بسترساز تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» است و ما باید در این زمینه حرکت کنیم.

بیشتر بخوانید👇👇👇
http://iau.ir/fa/news/2140

کانال رسمی دانشگاه آزاد اسلامی را دنبال کنید👇👇
@islamic_azaduniversity

30 June 2022 | 02:04