Gap messenger
Download

📌 ‍ ‍در هنگام عصبانیّت مرد چکار کنیم ؟؟؟


🔻برخی از عصبانیّت مرد این تعبیر را به کار برده اند و می گویند :


در درون هر مردی یک مرد آهنین وجود دارد که به صورت والد در درون شان فعّال است. در موقع عصبانیّت یک مرد آن مرد آهنین درونش فعّال میشود ... !!!
در این هنگام اگر همسر وی از جمله معجزه آسای :


حق_با_شماست استفاده کند عصبانیّت مرد مانند آب روی آتش فروکش می کند !!! و خانم با خیال راحت می تواند همسرش را به آرامش دعوت کند ولی اگر واقعا حق با او نیست باید صبر کند و در یک فضای مناسب با همسرش گفتگو کرده و با ذکر دلائل درست نه گفته های این و آن مسئله را به همسرش بگوید ... .


امتحان کنید خیلی جواب میده.


@Hamsardary

30 August 2023 | 04:32