Gap messenger
Download

🔰 امکان ارسال با لینک فراهم شد

با استفاده از ارسال لینک میتوانید لینکی را برای گپ بات ارسال کنید و آن فایل را در گپ دریافت کنید

1⃣ برای استفاده از ارسال با لینک وارد گپ بات در تلگرام شوید
2⃣ بر روی ارسال پیام کلیک کنید و سپس بر روی ارسال با لینک بزنید
3⃣ لینک تان را برای ربات بفرستید ربات اطلاعات لینک رو نمایش میدهد که اگر مورد تایید شما بود با زدن دکمه تایید و ارسال آن فایل در گپ برایتان ارسال می شود

در صورت وجود مشکل آن را در گروه مطرح کنید
@GapSenderGroup

4 May 2020 | 04:26