Gap messenger
Download

امکانات جدید در بخش دنیای بازی در پرتال کسب و کار گپ اضافه شد:
- ذخیره و دریافت اطلاعات پروفایل کاربران (GameData)
- ذخیره و دریافت پیکربندی بازی (config)
- دریافت جدول نفرات برتر بازی با آپشن‌های خاص (leaderboards)
- ذخیره رخدادها و گزارش گیری ساده از آنها (Analytics)
- و چندی امکان ویژه دیگر برای بازی‌ها

ورود به پرتال کسب و کار گپ: http://my.gap.im
اسناد توسعه: http://my.gap.im/doc

21 August 2019 | 04:26