Gap messenger
Download

کنایه ظریف به سکوت غرب در مورد توسعه کارخانه سلاح هسته‎ای صهیونیست‎ها

🔹رژیم صهیونیستی در حال توسعه تنها کارخانه بمب هسته‌ای منطقه است. آمریکا، آژانس اتمی، انگلیس، فرانسه و آلمان از این موضوع عمیقا نگرانند؟ کمی؟ لازم می‎دانند حرفی بزنند؟ آها فکرمی‎کردم همین‎طور باشد.
@Farsna

20 February 2021 | 07:50