Gap messenger
Download

🔹پاسخ کوبنده شهید بهشتی به دخترش👌

🔹دختر شهید بهشتی در سخنانی متزلزل و پر تناقض، تلاش کرد با تحریف اندیشه های #شهید_مظلوم، برای ترویج تفکرات لیبرالی هم قطارانش علیه #حجاب_مظلوم ، پشتوانه سازی کند.

🔹این شیوه یعنی تحریف از طریق #خاطره_سازی از شیوه های مهم، در جنگ روایت هاست.

🔹گفتنی است، دختر شهید بهشتی در اظهاراتی پر ابهام، به گونه ای صحبت کرده کانّه شهید مخالف قانون حجاب اسلامی در کشور بوده اند.

🔹چندسال اخیر حجاب و پاکدامنی ملت انقلابی ایران، مورد هجمه دشمنان اسلام بوده است.

#جهاد_تبیین

💠✍ #دکتر_جاویدنیا
🆔 @Dr_Javidnia

1 July 2022 | 04:13