Gap messenger
Download

🔴 تعارض عملکرد فرهنگی مدعیان انقلابی گری با مکتب حاج قاسم

🔹۱۳ ساله‌ای که خانواده را نجات می‌دهد و در بزرگسالی ناجی ملت می شود یا ۱۳ ساله‌ای که ضد خانواده است و در فضای مجازی ولنگار دست‌پخت روحانی و رهاشده انقلابیون مجلس و دولت و قضا، دریدن پرده‌های حیا را به همسالانش آموزش می دهد؟
🔸فضای مجازی که عکس حاج قاسم را حذف کرد و انقلابیون با نهیب رهبری هم بیدار نشدند، امروز به فکر حذف رسم حاج قاسم افتاده و خودفروشان وطن فروش بی دین که همیشه رسمشان حرفهای سخیف و بی ارزش است، به خود اجازه می دهند، مفهوم آزار جنسی را به سربازان جان برکف دفاع مقدس نزدیک کنند.
🔹اگر همان سربازان نبودند و امثال این رجاله ها طعم واقعی تجاوز جنسی را همچون زنان اسیر داعش چشیده بودند، سینمایی مانده بود که آنان را از زیر دست و پا به این عرش برساند؟
🔸وای از جاه و مقامی که برای حفظ آن، اگر جلوی چشمشان بیش از این ناموس شیعه را به تاراج ببرند و به مقدسات توهین کنند و ارزشهای این ملت را به لجن کشانند، سکوت پیشه می‌کنند.
🔹آن قدر برای فرار از مسئولیت «شرایط حساس کنونی» را بهانه کردید که این واژه‌ها از شما به خدا پناه بردند.
🔸واغیرتا، وا اسلاما، وا اماما، وا ناموسا، وا شهیدا، تا کی بناست آشکارا منکرات انجام شوند و حتی صدایی از مسئولان انقلابی بلند نشود. رصد کنید فقط یک سال اخیر را، با این همه خروش رهبری کدام مسئول کوچکترین عکس العملی نشان داده است، الا عکس‌العمل انفعالی و ناشی از جوزدگی؟

💠✍ #دکتر_جاویدنیا
🆔 @Dr_Javidnia

26 June 2022 | 07:20