Gap messenger
Download

⭕️ نمره صفر فرهنگ

🔹این تصاویر بخش اندکی است از مجموعه‌ای که پخش آن از اردیبهشت ۱۴۰۱ به صورت هفتگی در یکی از پلتفرم‌های ایرانی آغاز شده و بنا دارد فساد و تعفن رایج در میان برخی سینماگران ایرانی را به روح و جان کودکان معصوم این دیار تزریق کند!

🔹 از وزارت ارشاد دولت سیزدهم توقعی نیست که مانع تولید و پخش چنین "سم مهلکی" شود! (سمی که قرار است قاتل انسانیت و شرافت و عفت کودکان این سرزمین باشد) و به همین دلیل حرفی هم با وزیر ارشاد این دولت نداریم! (واقعا ایشان تماشای چنین اثری را برای فرزند و خانواده خود روا می‌دانند؟)

▪حرف ما با آقای رئیسی است!
بزرگوار! شما بهتر از ما می‌دانید که مسئولیت شرعی و قانونی تولید و پخش چنین آثاری (و تاثیرات آن بر ذهن و روان کودکانی که مخاطب چنین آثار فاسدی هستند) به عهده شماست و در محضر محکمه عدل الهی نمی‌توان بهانه آورد که مشغول جراحی اقتصادی و تامین معیشت مردم بودم و برای ممانعت از تولید و پخش چنین محصولاتی وقت نداشتم!

❇ آقای رئیس جمهور!

برای این که عملکرد فرهنگی دولتتان بیش از این باعث رنجش و ریزش حامیان شما نشود، توجهی جدی به حوزه فرهنگ داشته باشید تا نمره عملکرد فرهنگی دولت سیزدهم "صفر" نشود!

@pas_kouchehaie_enghelab
•┈┈••✾••┈┈•
@Dr_Javidnia

13 June 2022 | 11:14