Gap messenger
Download
زیارت نیابتی

زیارت نیابتی

ziarat_niabati
سرویس " زیارت نیابتی "
در این سرویس شما می توانید به نمایندگی از یکی از شهیدان 🌹 گرانقدر که تصویر وی به نمایش در می آید،
اقدام به خواندن زیارت نمایید.
امید است این زیارت مورد قبول حق واقع گردد👌