ضایعات | مجموعه شرکت های ضایعاتچی
@zayeatha_com
اگر عضو پیام‌ رسان گپ هستید؛ می‌توانید هم‌ اکنون عضو کانال ضایعات | مجموعه شرکت های ضایعاتچی شوید
«پیام‌رسان گپ» را می‌توانید از مارکت‌های بین‌المللی و ایرانی دریافت نمایید.
گپ را می‌توانید آنلاین در https://web.gap.im تجربه نمایید.