Gap messenger
Download

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:
  
تسهیلات جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، تسهیلات جدید مالیاتی به منظور حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا را اعلام کرد.

http://www.intamedia.ir

#سایت_زنجان

8 June 2021 | 12:04