Gap messenger
Download

۴۰۰ هکتار از باغات زنجان به کشت پسته اختصاص دارد

✅استان زنجان دارای ظرفیت‌های مناسبی در حوزه باغداری است که پسته، یکی از این محصولات به شمار می رود که سودآوری بالایی دارد.

جواد تاراسی گفت: استان زنجان دارای ظرفیت‌های مناسبی در حوزه باغداری است که پسته، یکی از این محصولات به شمار می رود که سودآوری بالایی دارد. وی ادامه داد: این محصول راهبردی برای دستیابی به جایگاه اقتصادی واقعی خود نیازمند رویکردهای نوین در ایجاد باغ‌ها، سامانه‌های آبیاری، روش‌های تحقیقاتی و تغییر دیدگاه در عرضه تولیدات به‌ صورت فرآوری است.


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: محصول پسته اقتصادی محسوب می‌شود اما نسبت به سرمای بهاره و بارندگی آسیب‌پذیر است و گرمای شدید هم جوانه‌های آن را از بین می‌برد که با بهره‌گیری از توان تحقیقاتی در عرصه اجرا، می‌توان خسارات ناشی از مخاطرات جوی را نیز کاهش داد.


تاراسی خاطرنشان کرد: طرح توسعه پسته در استان زنجان مطالعه شده است تا توسعه طرح با اطمینان از اقتصادی بودن آن در یک منطقه محقق شود. وی یادآوری کرد: امکان استفاده از آب‌های بی‌کیفیت یا به عبارتی آب‌های با EC و درجه شوری بالا از مزایای کشت پسته است و استفاده از آب‌های با درجه شوری بالا سبب کاهش عملکرد محسوس سایر محصولات می‌شود در حالیکه این محصول نسبت به این آب‌ مقاوم است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: شهرستان ماهنشان بیشترین میزان کشت پسته این استان را دارد و بیشترین عملکرد محصول نیز در این شهرستان انجام می‌شود در شهرستان‌های خدابنده و زنجان نیز در سطح محدودی باغ پسته وجود دارد اما میزان برداشت محصول تولیدی پایین‌ است. تاراسی تاکید کرد: استان زنجان بیش از ۴۰۰ هکتار باغ پسته دارد که ۵۰ هکتار از آن بارده است و سال گذشته ۶۷ تن پسته برداشت شد.


وی اظهارداشت: در شرایطی که خشکسالی در کشور ریشه دوانده و زمین‌های کشاورزی دیگر آبی به خود نمی‌بینند تا روزهای پررونق گذشته را زنده کنند، روی آوردن به کشت گونه‌هایی با نیاز آبی پائین می‌تواند راهکاری برای نجات کشاورزی باشند. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: محصولاتی چون پسته، زعفران و گیاهان دارویی به دلیل نیاز به آب کم و درآمد زیادی که از آن به دست می‌آید، می‌تواند جایگزین مناسبی برای انواع محصولات کشاورزی باشند.

1 June 2021 | 09:43