Gap messenger
Download

📌روی ما حساب کردند

🇮🇷در زمان امامان معصوم، ایرانیان با عناوینی مانند «فَرْس»، «اَعاجِم»، «مَوالِی» و «قوم‌ سلمان» شناخته می‌شدند. در روایات‌ نیز از ایرانی‌ها با القابی مانند «اهل خراسان»، «اهل قم»، «اهل طالقان» و دیگر شهرهای مشهور آن زمان یاد شده است

🔅پیامبر اسلام و ائمه، بخصوص حضرت علی در موقعیت‌های مختلف از ایران و ایرانیان تعریف کرده و همواره سعی می‌کردند با رعایت عدالت در برخورد با آنها، ذهنیت نژادپرستانه و برتری‌جویی اعراب بر ایرانیان را از بین ببرند

◽️حضرت محمد در حدیثی در این خصوص فرمودند: «اعتماد من به [برخی] ایرانیان بیشتر از [برخی] از شما [اعراب] است»*۱ پیامبر اسلام همچنین ایرانیان را خوشبخت‌ترین ملت غیرعرب به واسطه اسلام دانسته است*۲ مهربانی و لطف اهل‌بیت چراغ محبت آنها را در دل ایرانی‌ها روشن کرد

💠امروزه مردم ایران به اینکه شیع اهل بیت هستند افتخار میکنند و پرچم اسلام به برکت همین محبت و علاقه در این سرزمین برافراشته شده تا روزی که به‌دست حضرت بقیه‌الله برسد. ان‌شاءالله

📚۱.ذکر اخبار اصفهان حافظ ابونعیم، ص۱۲
۲.کنزالاعمال، ج۲، ص۹۰

#نقش_ایرانیان_در_ظهور ۳

18 May 2021 | 08:25