Gap messenger
Download

🔰 خصوصیات یک دولت مطلوب و انتخاب خوب
🔺 رهبر انقلاب، امروز در دیدار رمضانی دانشجویان: مشارکت در انتخابات خیلی مهم است. مطلوب این است که در درجه اول مشارکت بالا باشد و بعد انتخاب مطلوب و انتخاب خوب.

🔹 انتخاب خوب انتخابی است که دولتی تشکیل بشود که دارای کفایت باشد، مدیریت لازم را داشته باشد، با ایمان باشد، مردمی باشد، لبریز از امید باشد. معتقد به توانمندیهای داخلی باشند. آنی که معتقد است که در داخل کاری نمیشود انجام داد، چه از لحاظ دفاعی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ تولید و امثال اینها کاری در کشور نمیشود انجام داد، واقعاً لایق فرمانروایی و حکمرانی بر این مردم نیست.

🔸 بایستی کسانی بر سر کار بیایند که معتقد به مردم باشند. واقعاً عنصر جوان را قدر بدانند. عملکرد انقلابی داشته باشند. حقیقتاً عدالتخواه باشند، نه اینکه به لقلقه‌ی زبان اسم عدالت آورده بشود. به معنای واقعی کلمه عدالتخواه باشند و ضد فساد باشند. عدالت هم البته فقط عدالت اقتصادی نیست.

🔹 یک چنین دولتی ان‌شاءاللّه اگر به وجود بیاید، این آن وقت صدها مدیر جوان و مؤمن را میتواند در بخشهای گوناگون از صدر تا ذیل بگمارد و ان‌شاءاللّه کار کشور سامان خوبی پیدا کند.
#بسته_خبری

13 May 2021 | 01:59