Gap messenger
Download

🔰 رای دادیم فساد چی شد؟

🔸 خبر نداری! ۶۰ تا مدیر مفسد با گشت ارشاد مديران برکنار شدن. تازه یه چیز دیگه، اگه از تخلف هم خبر بدی، بهت جایزه میدن!

🔸 جدی می فرمایید؟!!

🔹 بله، با تصویب قانون سوت زنی، افشاگران فساد جایزه می گیرند.

#ستاد_مردم_ایران
#میدان1402
#انتخابات

🤝 به یاران خراسانی در ایتا بپیوندید:
ارسال عدد 8 به سرشماره 30001572

@yaran_khorasan

26 February 2024 | 08:00