Gap messenger
Download

#رصد
🔰 بازی بعدی را بخاطر ما هم که شده ببرید و به جنگیدن ادامه دهید!

🔸 صحبت‌های احساسی عضو غنایی حراست باشگاه الریان خطاب به ملی پوشان تیم ملی: بعد از بازی ها ما به کشورمان برمیگردیم و ما را مسخره میکنند که شما بازنده هستید، شما با پیروزی خود نشان دادید که آنها را شکست می‌دهید از شما خیلی ممنونیم که آنها را بردید.

#برای_ایران #تا_پای_جان_برای_ایران

@yaran_khorasan

27 November 2022 | 11:00