Gap messenger
Download
Pinned Message
msgImage: سـلـام به همگی :) اومـدم چــن‍ـلـی از btsرو بـهـ ...

اشپزی هم هست (کره ای)

1 26 November 2023 | 11:38

؟؟؟

26 November 2023 | 11:37

چنل ب چی تغییر کنه؟

26 November 2023 | 11:36

#کوک- چـ‌را آرمـ‌ـے شـ‌دے ؟
+ چـ‌ون اونـ‌ا مـ‌عـ‌نـ‌ـے زنـ‌دگـ‌ـے کـ‌ردنـ‌و بـ‌هـ‌م یـ‌اد دادن ... 💜💜💜
ᴋɪᴍ ɴᴀᴍᴊᴏɴ , ᴋɪᴍ ꜱᴇᴏᴋᴊɪɴ , ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢʏ , ᴊᴜɴɢ ʜᴏꜱᴇᴏᴋ , ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ , ᴋɪᴍ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ , ᴊᴇᴏɴ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ , ʙᴛꜱ 💜💜💜

21 November 2023 | 05:43

#فکت
#بی تی اس- چـ‌را آرمـ‌ـے شـ‌دے ؟
+ چـ‌ون اونـ‌ا مـ‌عـ‌نـ‌ـے زنـ‌دگـ‌ـے کـ‌ردنـ‌و بـ‌هـ‌م یـ‌اد دادن ... 💜💜💜
ᴋɪᴍ ɴᴀᴍᴊᴏɴ , ᴋɪᴍ ꜱᴇᴏᴋᴊɪɴ , ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢʏ , ᴊᴜɴɢ ʜᴏꜱᴇᴏᴋ , ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ , ᴋɪᴍ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ , ᴊᴇᴏɴ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ , ʙᴛꜱ 💜💜💜

21 November 2023 | 05:40

#تهکوک- چـ‌را آرمـ‌ـے شـ‌دے ؟
+ چـ‌ون اونـ‌ا مـ‌عـ‌نـ‌ـے زنـ‌دگـ‌ـے کـ‌ردنـ‌و بـ‌هـ‌م یـ‌اد دادن ... 💜💜💜
ᴋɪᴍ ɴᴀᴍᴊᴏɴ , ᴋɪᴍ ꜱᴇᴏᴋᴊɪɴ , ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢʏ , ᴊᴜɴɢ ʜᴏꜱᴇᴏᴋ , ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ , ᴋɪᴍ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ , ᴊᴇᴏɴ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ , ʙᴛꜱ 💜💜💜

20 November 2023 | 02:48

#شوگا- چـ‌را آرمـ‌ـے شـ‌دے ؟
+ چـ‌ون اونـ‌ا مـ‌عـ‌نـ‌ـے زنـ‌دگـ‌ـے کـ‌ردنـ‌و بـ‌هـ‌م یـ‌اد دادن ... 💜💜💜
ᴋɪᴍ ɴᴀᴍᴊᴏɴ , ᴋɪᴍ ꜱᴇᴏᴋᴊɪɴ , ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢʏ , ᴊᴜɴɢ ʜᴏꜱᴇᴏᴋ , ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ , ᴋɪᴍ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ , ᴊᴇᴏɴ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ , ʙᴛꜱ 💜💜💜

20 November 2023 | 02:47

#تهیونگ
#جین- چـ‌را آرمـ‌ـے شـ‌دے ؟
+ چـ‌ون اونـ‌ا مـ‌عـ‌نـ‌ـے زنـ‌دگـ‌ـے کـ‌ردنـ‌و بـ‌هـ‌م یـ‌اد دادن ... 💜💜💜
ᴋɪᴍ ɴᴀᴍᴊᴏɴ , ᴋɪᴍ ꜱᴇᴏᴋᴊɪɴ , ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢʏ , ᴊᴜɴɢ ʜᴏꜱᴇᴏᴋ , ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ , ᴋɪᴍ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ , ᴊᴇᴏɴ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ , ʙᴛꜱ 💜💜💜

20 November 2023 | 02:44

#فکت
#بی تی اس- چـ‌را آرمـ‌ـے شـ‌دے ؟
+ چـ‌ون اونـ‌ا مـ‌عـ‌نـ‌ـے زنـ‌دگـ‌ـے کـ‌ردنـ‌و بـ‌هـ‌م یـ‌اد دادن ... 💜💜💜
ᴋɪᴍ ɴᴀᴍᴊᴏɴ , ᴋɪᴍ ꜱᴇᴏᴋᴊɪɴ , ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢʏ , ᴊᴜɴɢ ʜᴏꜱᴇᴏᴋ , ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ , ᴋɪᴍ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ , ᴊᴇᴏɴ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ , ʙᴛꜱ 💜💜💜

20 November 2023 | 02:44

هایییییی بعد چند ماه برگشتم😢

20 November 2023 | 02:38

چند پاک میشه

1 25 October 2023 | 06:29
24 October 2023 | 08:26
24 October 2023 | 08:25
24 October 2023 | 08:25

حذف

2 15 October 2023 | 09:02

بچها اون چنل رو پاک‌کن کردممم

15 October 2023 | 09:02

چنلو پاک کنم؟

3 12 October 2023 | 10:53

مرسییی ک جواب دادین

11 October 2023 | 08:59

چقدر بی تی اس رو دوست داری؟همه بگن😍

8 10 October 2023 | 11:42

چون درسام خیلی سنگینن

1 7 October 2023 | 05:30