Gap messenger
Download
بازی دوز 9 خانه

بازی دوز 9 خانه

xogamebot
قانون بازی XO بسیار ساده است، هدف بازی پر کردن 3 خانه در راستاری افقی، عمودی و یا قطر های جدول 9 خانه ای بالا می باشد، این بازی تمرین خوبی برای بالا بردن سرعت و دقت شماست.
support: @skhanzadeh_ir