Gap messenger
Download

🔴 انگل

♻ پدید آمدن موجود زنده‌ای که دارای #روح_حیوانی باشد یا در اثر تولید مثل توسط والدین (یا والد) رخ می‌دهد و یا از #عفونت اخلاط رطوبی؛ به این صورت که در اثر عفونت رطوبت‌ها حرارت زائدی (مثل تب) پدید می‌آید که زمینه‌ساز صورت گرفتن جسم موجود زنده می‌شود. بنابراین در مورد علت ابتلا به انگل می‌توان استدلال کرد:

1. بدن فرد در اثر انتقال انگل از فرد یا محیط، آلوده شده است. در این مورد نیز، در صورتی فرد بیمار می‌شود که بدن فرد شرایط رشد و تولید مثل انگل را داشته باشد.
2. در بدن فرد، به علت تعفن اخلاط رطوبی انگل تولید می‌شود.

🔷️ در هر دو مورد، علت و زمینه‌ی مشترکی وجود دارد و آن هم بستر تعفن اخلاط است که آن دو چیز است:

1. رطوبت زائد
2. کم بودن حرارت غریزی

🔷️ در بحث #انگل‌های_گوارشی، در منابع #طب_سنتی علت ابتلا به آن را کمبود #صفرای #روده‌ها معرفی می‌کنند. برای درمان (بدون تفکیک نوع انگل و علت ابتلا به آن)، باید علاوه بر مصرف #دارو به اصلاح #غذا پرداخت. رعایت #بهداشت فردی نیز از ملزومات پیشگیری و درمان این بیماری است.

🔹️ اصلاح غذا به منظور کاهش رطوبت‌های زائد و افزایش حرارت غریزی:

1. رعایت #تدابیر_خوردن و نوشیدن
2. پرهیز از #غذاهای_سرد و مرطوب (بلغم‌زا)، سنگین، #غلیظ، #فاسدالکیموس و #یبوست‌زا
3. مصرف خوراک گرم و خشک (صفرازا)

🔹️ دارو باید:

1. دارای صفتِ قاتلِ دیدان (کُشنده‌ی انگل) باشد.
2. #ملین (یا #مسهل) و لطیف کننده باشد تا باعث دفع انگل شود.
3. دارای طبع #گرم و خشک باشد تا رطوبت‌های زائد را دفع کند.
4. به تجویز #طبیب_حاذق باشد.

عضویت در کانال👇
📡 @www_irismed_ir

23 June 2022 | 08:25