Gap messenger
Download

🔴 نوشیدن آب ممنوع

♻ در پست‌های قبل با تعدادی از تدابیر نوشیدن آشنا شدیم. بسیار شنیده‌ایم که نوشیدن #آب قبل، همراه و بعد از #غذا برای اغلب افراد ممنوع است. حداقل فاصله‌ی زمانی بین صرف غذا و نوشیدن باید به میزانی باشد که غذا از دهانه‌ی معده گذر کند و در قعر معده قرار بگیرد؛ که علامت آن احساس سبکی معده است. نوشیدن مایعات مابین غذا باعث جدایی بخش‌های مختلف غذا و در نتیجه فساد در #هضم می‌شود. دانستن زمان مناسب نوشیدن و مهم‌تر از آن زمان‌های ممنوع نوشیدن آب و مایعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است که تعدادی از آنها را بیان می‌کنیم.

🔹️ در زمان #عطش_کاذب (به پست تدابیر نوشیدن مراجعه شود)
🔹️ در حالت #ناشتا
🔹️ پس از تحرکی که سبب گرمی تن شده باشد.
🔹️ پس از #استحمام
🔹️ پس از #مقاربت_جنسی
🔹️ پس از بیدار شدن
🔹️ پس از مصرف داروهای #مسهل و حین بیماری #اسهال
🔹️ پس از صرف #شیرینی و اکثر #میوه‌ها خصوصا میوه‌های آب‌دار
🔹️ پس از مصرف خوراکی‌های #ترش، قابض و #گس‌مزه
🔹️ پس از صرف غذاهای #مرطوب و غلیظ و لزج مثل #کله‌پاچه

🔷️ نوشیدن آب در حالت عطش شدید، پس از جماع، #ورزش، اسهال و حمام به علت تحلیل رطوبات بدن و ایجاد گرمی غیر طبیعی و افزایش جریان خون و میل زیاد بافت‌ها به مایعات، آب مصرف شده بدون هضم و تغییرات لازم از جمله هم‌ دما شدن با بدن، به سرعت وارد بافت‌ها شده و باعث سردی ناگهانی #اعضاء می‌شود. کاهش #حرارت_غریزی زمینه‌ساز مشکلاتی از جمله #سستی و #سنگینی اعضا، ضعف #اعصاب، معده، احشاء، #کبد، #حواس_پنجگانه، بد رنگی و ورم صورت، #نزله، #استسقاء و... می‌شود.

#استاد_صادقیان
#حکیم_حسین_خیراندیش

عضویت در کانال👇
📡 @www_irismed_ir

9 June 2022 | 03:29