Gap messenger
Download

🔴 نحوه اثر غذا و دارو بر بدن

♻هر خوراکی که به بدن وارد می‌شود از سه طریق بر بدن اثر می‌گذارد:

۱_ وقتی شما غذایی را میل می‌کنید این امکان را دارد که پس از هضم و جذب جزئی از بدن شود. مثلاً تبدیل به گوشت چربی و استخوان و... می‌گردد. به هر ماده ای که این ویژگی را داشته باشد «غذا» می‌گویند.(تاثیر با #ماده)

۲_ وقتی شما از ادویه‌ای مثل فلفل یا زنجبیل استفاده می‌کنید، حرارت بدن شما را بالا می‌برد و اگر کافور بخورید حرارت بدن کم می‌شود این مواد با کیفیت سردی و گرمی خود اثر می‌کند به این مواد «دارو» می‌گویند.(تاثیر با #کیفیت)

۳_ گاهی تاثیر دارو مربوط به ماده و کیفیت نیست بلکه خاصیتی است که در ماده‌ای وجود دارد مانند تاثیر پادزهر و سم در بدن که آن را به «صورت نوعیه» یا #ذوالخاصیه می گویند.

🔹تا وقتی که می‌توان با #غذا درمان کرد، مجاز به مصرف #دارو نیستیم.

🔹در درمان، دانش و تقوا لازم است. نباید بدون شناخت بیماری، دارو تجویز کرد.

🔹درمان با داروهایی که، خوردن آنها #حرام است صورت نگیرد که در حرام #شفا نیست.

🔹 در تجویز دارو به زنان باردار و شیرده، کودکان و افراد سالخورده بیشتر باید احتیاط کرد.

🔹#مقدار_مصرف_دارو، بسته به سن، جنس، فصل حاکم زمان بیماری، شدت و ضعف بیماری (در ابتدای بیماری داروی اوج بیماری را نمی‌دهند در افول بیماری داروی اوج بیماری را نمی‌دهند)متفاوت است.

🔹#زمان_مصرف_دارو: گرمترین دارو را در سردترین ساعات شبانه روز باید تجویز کرد و بالعکس. زمان جذب برخی داروها را باید دانست.

🔹همواره #عوارض جانبی داروها را نیز باید در نظر داشت.

عضویت در کانال👇
📡 @www_irismed_ir

4 June 2022 | 04:58