پیام‌رسان گپ
دریافت

تنفیذ حکم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در دوره سیزدهم، جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیس‌الساداتی، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی دانشمند محترم و فیلسوف گرامی، حضرت امام خامنه ای(ادام الله ظل الوارف)،
https://www.leader.ir/fa/content/25135
http://www.eduelect.ir 🌐🇮🇷

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۷:۰۱

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی دانشمند محترم و فیلسوف گرامی حضرت امام خامنه ای(ادام الله ظل الوارف)،به مسلمانان جهان به‌مناسبت،ایام حج
https://www.leader.ir/fa/content/25085
http://www.eduelect.ir 🌐🇮🇷

۲۸ تیر ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۸

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی دانشمند محترم و فیلسوف گرامی حضرت امام خامنه ای (ادام الله ظل الوارف) درپی شهادت، احمدجبرئیل (دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین)
https://www.leader.ir/fa/content/25070
http://www.eduelect.ir 🌐🇮🇷

۱۷ تیر ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۱

نبا،شاباش مقام معظم رهبری،دانشمند محترم و فیلسوف گرامی حضرت امام خامنه ای (ادام الله ظل الوارف) به میمنت حضورآگاهانه آحاد مردم شریف جمهوری اسلامی ایران، در صحنه همه پرسی، بیست و هشتم خرداد یک هزارو چهارصد هجری شمسی
https://www.leader.ir/fa/content/25038/
http://www.eduelect.ir 🌐🇮🇷

۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۷

جناب آقای دکترسید ابراهیم رئیسی، استاد محترم دانشگاه، انتخاب جنابعالی را به سمت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می نماییم
http://www.eduelect.ir 🌐🇮🇷

۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۴

انتخابات مانند تشییع شهید سلیمانی فراتر از سلیقه‌های سیاسی است همه باید شرکت کنند
دکترین مقام معظم رهبری در انتخابات، یک هزارو چهارصد
حذف پلَن ها ی حاوی، پلان و سکانس های بیگانگان، شرکت حداکثری در انتخابات
https://www.leader.ir/fa/content/25024/
http://www.eduelect.ir 🌐🇮🇷

۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۶

دکترین مقام معظم رهبری در انتخابات، یک هزارو چهارصد
حذف پلَن ها ی حاوی، پلان و سکانس های بیگانگان، شرکت حداکثری در انتخابات
http://www.eduelect.ir 🌐🇮🇷

۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۵

دکترین مقام معظم رهبری، امام خامنه ای (ادام الله ظل الوارف) مقارن باسالگرد، امام خمینی(ره) در سال یک هزارو چهارصد
نهی سکولار،افق متحجرین،ایدلوژی زدایی
استمرار در حکومت مردم سالاری در کالبد تفکر اسلامی
📜https://www.leader.ir/fa/content/25002
http://www.eduelect.ir 🌐🇮🇷

۱۴ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۴

http://www.eduelect.ir 🌐🇮🇷

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۸:۱۰

مرور دکترین، (دفتر...) مقام معظم رهبری، دانشمندمحترم و فیلسوف گرامی،حضرت امام خامنه ای (ادام الله ظل الوارف) دراستراتژی،روز جهانی قدس
https://www.leader.ir/fa/content/24951/
http://www.eduelect.ir 🌐🇮🇷

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۹

http://www.eduelect.ir 🌐🇮🇷

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۸:۵۲

http://www.eduelect.ir 🌐🇮🇷

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۶

زماني كه خداوند ما را خلق مي كرد، تصور فطری خويش را در ذهن ما مهرنمود. (دكارت)
http://www.eduelect.ir 🌐🇮🇷

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۳

خسته ام از آرزوها؛ آرزوهای شعاری
شوق پرواز مجازی؛ بالهای استعاری
دوم ارديبهشت؛سال‌روز تولد شاعر يـادنامه‌ي قـيصر امـين‌پور 🌐🇮🇷http://www.eduelect.ir

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۱:۳۰

مرور دکترین مقام معظم رهبری،دانشمند محترم وفیلسوف گرامی،حضرت امام خامنه ای (ادام الله ظل الوارف) در استراتژی نظامی (انجام هر نوع پلان و آمادگی اجرای سکانسهای ویژه نظامی و افزایش آنها به حد نیاز) ارتش جمهوری اسلامی ایران
🌐🇮🇷👨💻https://www.leader.ir/fa/content/24918
http://Www.eduelect.ir 🌐🇮🇷

۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۱