Gap messenger
Download

🔔 پروژه های عملی اینترنت اشیاء با اندروید و آردوینو (IOT 14 & 15)

📚 این مطلب به زودی برور رسانی می شود


جلسه 14 و 15 اینترنت اشیاء بصورت یکجا در سایت قرار گرفته است و با این دو جلسه بحث بلوتوث اینترنت اشیاء به پایان می رسد و در جلسه بعدی فصل wifi آغاز می شود ، در این جلسه مطالب زیادی بصورت عملی ارائه شده است که یک جمع بندی کامل برای فصل بلوتوث اینترنت اشیاء می باشد ، در این جلسه یک ربات طراحی شده است که می توان به شکل های مختلف آن را کنترل نمود بعنوان مث...

#سرزمین_الکترونیک
#دوره_مجازی_سرزمین_الکترونیک
#دوره_آموزشی_اینترنت_اشیاء


🌐 download link:
https://wle.ir/15618/iot-15.html

1 21 April 2021 | 06:38