Gap messenger
Download
ما کجا هستیم؟

ما کجا هستیم؟

where_are_we
سرویس " ما کجا هستیم؟🚩"

تا حالا شده در یک گردش🏖 یا سفر 🛣 باشید و سایر همسفران خودتون رو گم کنید 🙁

در این سرویس شما به راحتی یک گروه 👥 ایجاد نموده تا از طریق اون همه افراد بتونند موقعیت📍خودشون رو ثبت کنند

به همین راحتی کار تمام است ...❗️

حالا فقط کافیه داخل گروه، نقشه 🗺 را باز کرده تا موق ...